Advokatbyrån Jessica Sandberg

Hem » Brottmål

Brottmål

Den som är misstänkt för ett brott har rätt till en offentlig försvarare om det föreligger behov av detta med hänsyn till utredningen av brottet, om den misstänkte riskerar annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller om det finns särskilda skäl till att den misstänkte erhåller en försvarare. Du som är misstänkt för brott har rätt att begära den advokat som Du önskar ska biträda Dig i denna process.

Advokatens roll som offentlig försvarare är att tillvarata den misstänktes rättigheter och säkerställa att utredningen om brottet sker på ett rättssäkert sätt för den misstänkte.  Advokatbyrån åtar sig även uppdrag som offentlig försvarare.

Annonser