Välkommen

Vi är en advokatbyrå med särskild inriktning inom vårdnad, brottmål och uppdrag som målsägandebiträde för brottsoffer samt internationella barnbortförandeärenden.

Vi förenar kompetens med omsorg och engagemang för varje enskild klient. För oss är samtliga klienter och deras ärenden lika viktiga. Advokat Jessica Sandberg har långt gående erfarenhet att företräda klienter som hamnat i svåra familjerättsliga tvister och hjälpt brottsoffer i svåra mål.

Isidor Vistedt är biträdande jurist på advokatbyrån och åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, offentligt biträde, rättegångsbiträde, särskild företrädare för barn samt godmanskap. Arbetsområden brottmål, familjerätt, offentlig rätt och bortförande av barn. Isidor Vistedt biträder Jessica alla hennes ärenden. Kontakt oss här.

 

Advokatbyrån Jessica Sandberg grundades år 2010 och har sitt säte i Stockholm men tar sig an ärenden i hela Sverige och bistår även klienter globalt. Referenser och press hittar du här.

 

Vi stöttar Stadsmissionens arbete som ger fler barn och unga
chansen att fylla sommarlovet med fina minnen. 

 

 

Annonser